Privacyverklaring

De BonAparte, gevestigd aan de Strengweg 17, 1969 MG te Heemskerk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De BonAparte
Strengweg 17
1969 MG Heemskerk
welkom@bonaparte.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De BonAparte verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij komen op de onderstaande wijze aan uw gegevens:

 • u verstrekt ze zelf door gebruik te maken van het contactformulier op onze webite;
 • u geeft ze zelf per email of telefonisch door;
 • door te reserven via een bookings website waaronder: booking.com, AirBnB.nl.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaal en of factuurgegevens.

Hoe verwerken wij deze persoonsgegevens

 • door een uitdraai te maken van een reserveringsaanvraag;
 • de gegevens over te zetten in een Excel bestand op een standalone computer;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De BonAparte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor het nachtregister
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • De BonAparte verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De BonAparte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bijvoorbeeld vanwege eventuele controles van de belastingdienst op de toeristenbelasting, is het verplicht deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

De BonAparte verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De BonAparte en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar maken via ons contactformulier. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 • Google Universal Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van deze dienst.De informatie die Google verzamelt is geanonimiseerd door ons om uw privacy te borgen.Uw IP-adres wordt namelijk nadrukkelijk niet meegegeven, zodat deze gegevens niet te herleiden zijn tot u. De geanonimiseerde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.Wij gebruiken deze dienst om inzicht en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

 • via welke bronnen het bezoek binnen komt
 • hoe lang men op de site blijft
 • welke pagina’s bezocht worden

Deze anonieme gegevens zijn voor ons van groot belang, omdat we met het verkregen inzicht de website kunnen verbeteren, wat de gebruiksvriendelijkheid voor bezoekers vervolgens weer ten goede komt.

Google kan deze geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. In de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) kunt u lezen wat Google met uw geanonimiseerde gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies uitschakelen of verwijderen

U kunt het gebruik van cookies overigens weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. U kunt cookies via uw browser handmatig verwijderen indien u wenst. Of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. Raadpleeg daartoe de handleiding van de door u gebruikte browsers hoe dit te te doen. Schakelt u de cookies uit? Dan geldt dit alleen voor de computer én browser waarop u dit doet. Gebruikt u meerdere computers en/of browsers? Schakel de cookies dan op iedere computer uit.