Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van De BonAparte, op alle diensten die beschikbaar zijn en op enige en alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten die daaraan zijn gekoppeld. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing naast de gebruiksvoorwaarden die op de op de lokatie beschikbaar zijn. In het geval van enige inconsistentie tussen deze algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden prevaleren deze algemene voorwaarden.

De BonAparte behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot alle diensten of een deel daarvan op enig tijdstip te beëindigen om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid van de zijde van De BonAparte. Redenen voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet beperkt tot (a) inbreuk op of schending van deze algemene voorwaarden en/of Gebruiksvoorwaarden, (b) op verzoek van politie of justitie, (c) bij onvoorziene technische problemen of beveiligingskwesties.

Algemeen:

 • De huur is voldaan voor aankomst.
 • Bij aankomst ondertekent de huurder een huurovereenkomst voor de geboekte periode. U kunt de huurovereenkomst van te voren inzien als u dit opvraagt middels ‘contact’.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, zowel fysiek als materieel, geleden tijdens het verblijf van de huurder.
 • Bij het overhandigen van de sleutel wordt ook de meterstand opgenomen, bij bovengemiddeld gebruik worden de extra kosten berekend en bij vertrek contant voldaan door de huurder.
 • Bij aankomst treft u een opgemaakt bed en twee handdoeken per persoon. De handdoeken zijn uitsluitend voor gebruik in de badkamer/het appartement. Strandlakens e.d. dient u zelf mee te brengen. In de keuken vindt u een vaatdoek, een theedoek en een handdoek.
 • Als u langer verblijft wordt indien gewenst het bed wekelijks verschoond door de verhuurder en krijgt u twee schone handdoeken. Tevens wordt het keukentextiel verschoond.
 • Extra linnengoed wordt voor een meerprijs verstrekt.
 • Bij aankomst treft u enkele koffiecups, theezakjes en wat suiker. Meer verbruik is voor de huurder.
 • Afwasmiddel, schoonmaakmiddel, wc-reiniger, toiletpapier en wasmiddel is aanwezig en toereikend voor normaal gebruik. Meer verbruik is voor de huurder.
 • Bon&Aparte is rookvrij.
 • U kunt roken op uw eigen terras, of bij de voordeur.
 • Peuken worden goed uitgedrukt en netjes in de grijze kliko gedaan.
 • Bij overmatig drank-, of drugsgebruik mag de verhuurder de huurder(s) direct de toegang tot het appartement weigeren, waarbij de huur niet wordt gerestitueerd.
 • Het  appartement worden niet gebruikt voor feestjes en partijen.
 • Als u incidenteel bezoek wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.
 • Bezoek dient zich aan de huisregels te houden en zorgt zeker niet voor overlast.
 • Er wordt zorgvuldig omgegaan met de beplanting op het terrein.
 • Het terrein achter de bamboeschutting is privé.
 • Bij schade aan het appartement en/of inboedel wordt dit door de huurder gemeld en verrekend met de borg/bij vertrek contant betaald.
 • Bij vertrek is de afwas gedaan.
 • Bij vertrek is uw afval in de betreffende bakken gedeponeerd.
 • De woning dient netjes en schoon achtergelaten te worden.

Sauna:

 • Saunabezoek geschiedt op eigen risico.
 • Bij hart- en/of gezondheidsklachten gaat de huurder er van uit dat de huurder in overleg is geweest met de behandeld arts.
 • Informeert u zich van te voren over hoe veilig en gezond te genieten van een sauna. Blijf niet te lang in de sauna, neem de tijd om goed af te koelen, drink voldoende water e.d.
 • Als u hoofdpijn krijg, duizelig of onwel wordt verlaat direct de sauna.
 • Als u alleen in de sauna gaat zorg dan dat er iemand is die na een afgesproken tijd komt controleren of het goed met u gaat.
 • Intiem contact in de sauna is ivm hygiëne en uw veiligheid niet toegestaan.

Dieren:

 • Huisdieren zijn niet toegestaan in het appartement.
 • De verhuurder benadrukt dat de dieren op het erf goed zijn opgevoed, maar dat dieren onvoorspelbaar zijn en de verhuurder is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor geleden schade toegebracht door de dieren van de verhuurder.
 • Onze dieren worden met respect en zonder geweld behandeld, dit verwachten wij ook van onze gasten. Neemt de huurder zelf een paard mee, dan verwachten wij dit vanzelfsprekend ook.
 • De huurder mag onze dieren niet voeren.
 • Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming in de paddocks bij de paarden van de verhuurder te komen.

Paarden van gasten:

 • Roken en open vuur is nadrukkelijk verboden in en rondom de stal.
 • Indien u een eigen paard meebrengt heeft u toestemming om van de stal en het erf voor de stal gebruik te maken.
 • Het betreden van de stal geschiedt op eigen risico.
 • In de buurt van de paarden (van de verhuurder en/of huurder) draagt de huurder altijd gesloten schoenen. Dus geen teenslippers e.d.
 • De meegebrachte paarden zijn de verantwoordelijkheid van de huurder. U verzorgt zelf uw paard.
 • Schade toegebracht door uw paarden wordt volledig vergoed.
 • De verhuurder aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade aan de paarden van de huurder opgelopen tijdens het verblijf.
 • De huurder kent haar/zijn eigen paard en weet of deze in een paddock met schrikdraad kan staan.
 • De huurder dient aanwezig te zijn als het paard in het paddock staat.
 • Het paard mag uitsluitend tijdens daglicht in het paddock staan.
 • Het paard krijgt in het paddock naar wens hooi in een slowfeeder/hooinet en op stal van de grond.
 • Als de huurder het paard krachtvoer wil geven in het paddock mag dit uitsluitend tegelijk met de andere paarden. Op stal kan het paard gevoerd worden wanneer de huurder wenst.
 • Direct nadat het paard uit het paddock is gehaald verwijdert de huurder alle mest.
 • Mest uw paard op het erf of oprit, dan ruimt u dat direct op, of zodra u terug bent van uw rit.
 • Bij het meebrengen van een eigen paard gebruikt de huurder uitsluitend haar/zijn eigen spullen als borstels, tuig, helm etc. De verhuurder levert materiaal om uit te mesten, een wateremmer en een voerbak.
 • De huurder draagt een helm tijdens het paardrijden.
 • Aan het einde van uw verblijf worden de kosten voor hooi, strooisel en/of brok contant betaald. 
 • Voor uw vertrek laat u de stal opgeruimd achter. De verhuurder maakt na uw vertrek de box leeg en schoon. 

Betaling

Bedenkperiode

Garantie

Aansprakelijkheid

Diversen

De BonAparte behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van de gewijzigde algemene voorwaarden op het internet.

Deze algemene voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen enige en alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Indien wordt bepaald dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is of onuitvoerbaar, laat een dergelijke niet-rechtsgeldigheid of onuitvoerbaarheid enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden onverlet, welke bepalingen onverminderd van kracht zullen blijven.